Bira Tebliğ (özet)

admin

Biranın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemek amacıyla yayınlanmış tebliğ özeti sizlerle… Öncelikle belirtmek gerekir ki bu tebliğ birayı kapsar ve malt içeceğini kapsamaz. Bu tebliğde geçen bazı tanımlardan bahsedilecek olursak: Malt: Bira üretiminde kullanılan başta arpa olmak üzere […]

Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Mevzuatı

admin

Hızlı Dondurma işlemi; dondurma işlemine müsait olan gıdaların uzun süreli muhafaza işlemlerinde kullanılan bir sitemdir. Türk Gıda Kodeksi de üç farklı tebliğ ile Hızlı Dondurulmuş Gıdaları Ele Almaktadır. Bunlardan birincisi “Hızlı dondurulmuş gıdalar tebliğ, ikincisi; “Hızlı dondurulmuş gıdaların depolanması, muhafazası ve taşınması sırasında sıcaklığın izlenmesi tebliğ” ve son olarak da; […]

Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliğ (Özet)

admin

Gluten intoleransı; Gluten içeren tahıl ürünlerinin tüketimiyle oluşan ve otoimmun bir rahatsızlıktır. Literatüre göre de “hastalık” ibaresinden daha çok bir tür “alerji” olarak tanımlanır. Gluten intoleransı olan; çölyak hastası bireylerin özel beslenme ihtiyaçlarının sağlanması için özel olarak formüle edilen, işlenen veya hazırlanan özel beslenme amaçlı gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik […]

İrmik Tebliğ (özet)

admin

İrmik tebliğ; piyasada bulunan irmiklerin tekniğe uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla yayınlanmıştır. Triticum Durum buğdayından üretilen irmikler bu tebliğ kapsamında incelenmektedir. İrmik aynı zamanda makarnanın da hammaddesi olarak kabul edilir. Bu yüzden Makarna Tebliğ ile birlikte özetlenerek yayınlanmıştır. Bu tebliğ yayın tarihi 2002 […]

Makarna Tebliğ (Özet)

admin

Makarna Tebliğ, tekniğe uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi ambalajlanması, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla yayınlanmıştır. Bu tebliğ 5 Mart 2002 de resmi gazetede yayınlanmış ve 29 Haziran 2005 de vitamin ve mineral katkılı makarnaların tanımlanmasını içeren revize ile son şeklini almıştır. Makarna,  Triticum durum buğdayından üretilen irmiğe su […]

Gıda Mühendisleri Odasının Amaçları ve Görevleri

admin

“Gıda Mühendisliği” vasfını kazandığımız zaman bir çoğumuz TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın yolunu tuttu. Özellikle özel sektörde “Gıda Mühendisi” vasfıyla çalışabilmek için oda üyeliği zorunlu olması ve meslektaşlarımız ile tanışabilme fırsatı bizi odamıza yönlendirdi. Gelin bugün 24.09.2006 tarih ve 26299 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği uyarınca şu […]

Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Diğer Öğeler Nasıl Eklenir?

admin

Türk gıda kodeksi Gıdalara vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin  eklenmesi hakkında Yönetmeliğin özeti ile karşınızdayız? Tüketicilerin en üst düzeyde korunmasını hedefleyen yönetmelik kapsamında vitaminler, mineraller ve bazı özel öğelerin gıdalara eklenme usul ve esasları yer almaktadır. Gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeleri tamamı bu yönetmelik kapsamında incelenir. […]

Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Şekillendi

admin

16 Ekim 2019 Tarih ve 30920 sayılı Resmi Gazetede Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına dair yönetmelik yayımlandı. Danışma kurulu oluşturulurken sanayicilerin düşünüldüğünü; “Helal” konusunun en çok işlendiği “gıda” mevzusunda; gıda bilimi otoritelerinin herhangi birinin yer almadığını görüyoruz. “Helal Gıda” aslında bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. İşte […]

Lokum Tebliğ Özet

admin

Lokum, her özel günümüzde bizlere eşlik eden mükemmel tatlı. Hatta Osmanlı mutfağının mirası bu güzel tatlı ülkemize ait en önemli değerlerden biri. Lokum’un tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına ilişkin özelliklerini belirlemek amacıyla yayınlanan tebliğ özetimiz karşınızda… Bu Tebliğ, sade lokum, […]

Gıda Işınlama Yönetmeliği (özet)

admin

03 Ekim 2019 tarihinde 30907 sayılı resmi gazetede Gıda Işınlama Yönetmeliği yayımlandı. Bu sayede 6/11/1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Işınlama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; ışınlama tesislerinde gıda ve gıda bileşenlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması, ışınlanan gıda ve gıda bileşenlerinin piyasaya arzı ve resmi kontrollerine dair […]

Subscribe US Now

Araç çubuğuna atla